Hội thảo: Công nghệ Nhật Bản trong sửa chữa, khai thác và tái chế mặt đường

Hội thảo: Công nghệ Nhật Bản trong sửa chữa, phục hồi và tái chế mặt đường

JAPANESE TECHNOLOGY IN PAVEMENT REPAIR, REHABILITATION AND RECYCLING

 

Chương trình Hội thảo / Workshop Agenda

Ngày31/05/201831st May 2018

Thời gian:               Thứ Sáu, ngày 31 tháng 05 năm 2018 / Thursday, 31st May 2018

Địa điểm:               Phòng Hội thảo, tầng 4, nhà A8, Trường Đại học Giao Thông Vận tải

                                Láng Thượng – Đống Đa – Hà Nội

 

Ảnh đại diện: