Hội nghị Khoa học

Hội thảo quốc tế: "Công nghệ của Nhật Bản trong sửa chữa, phục hồi và tái chế mặt đường". 

Thời gian: 8h30-, Thứ 5, 31-05-2018

Tại: P. Hội thảo tầng 4 - A8

 

Ảnh đại diện: