Khóa học

Khai giảng các khóa học tiếng Nhật từ cơ bản đến nâng cao

CÁC KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT

Đăng ký online : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE0eTl6qhEna6QCAfi28j8pONa8VPnV6ZiKE_Humeq2c54DQ/viewform?c=0&w=1

Facebook: Trung Tâm Nghiên Cứu và Phát Triển Việt Nhật ViJARD

N4

* THỜI GIAN KHAI GIẢNG

    - Ngày 15 hàng tháng

* NỘI DUNG ĐÀO TẠO 

    - Giao tiếp, phản xạ, luyện nghe