Khai giảng các khóa học tiếng Nhật từ cơ bản đến nâng cao

CÁC KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT

Đăng ký online : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE0eTl6qhEna6QCAfi28j8pONa8VPnV6ZiKE_Humeq2c54DQ/viewform?c=0&w=1

Facebook: Trung Tâm Nghiên Cứu và Phát Triển Việt Nhật ViJARD

N4

* THỜI GIAN KHAI GIẢNG

    - Ngày 15 hàng tháng

* NỘI DUNG ĐÀO TẠO 

    - Giao tiếp, phản xạ, luyện nghe

    - Hán tự, từ vựng, ngữ pháp

* GIÁO VIÊN

    - Giáo viên người Nhật

    - Giáo viên người Việt ( Giảng viên

Khoa tiếng Nhật - Đại học Hà Nội)

  * ĐỊA ĐIỂM HỌC

    - P.106N1 Trường Đại Học GTVT

•THỜI GIAN HỌC

Sáng: 8h – 10h30  Thứ 2,3,4,5,6

Chiều: 13h30 – 16h  Thứ 2,3,4,5,6

Tối: 18h – 20h  Thứ 2,3,4,5,6

•ĐĂNG KÝ HỌC

Trực tiếp tại P.103T2 Trường Đại Học GTVT

 

 1. KHÓA TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 1

 

Sốbuổihọc

36 buổi (3 tháng)

Họcphí

3 600 000 VND

Thờigian

 • Thứ 2, thứ 4, thứ 6
 • Thứ 3, thứ 5, thứ 7

 

 1. Buổisáng: Từ 8h đến 10h30
 2. Buổichiều: Từ 13h30 đến 16h
 3. Buổitối: Từ 18h đến 20h

 

Giáotrình

Minna no nihongo

Thờigiankhaigiảngdựkiến

1/10/2018

 

 1. KHÓA TIẾNG NHẬT SƠ  CẤP 2

 

Sốbuổihọc

36 buổi (3 tháng)

Họcphí

3 600 000 VND

Thờigian

 • Thứ 2, thứ 4, thứ 6
 • Thứ 3, thứ 5, thứ 7

 

 1. Buổisáng: Từ 8h đến 10h30
 2. Buổichiều: Từ 13h30 đến 16h
 3. Buổitối: Từ 18h đến 20h

 

Giáotrình

Minna no nihongo

Thờigiankhaigiảngdựkiến

1/10/2018

 

 1. KHÓA TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 3

 

Sốbuổihọc

36 buổi (3 tháng)

Họcphí

3 600 000 VND

Thờigian

 • Thứ 2, thứ 4, thứ 6
 • Thứ 3, thứ 5, thứ 7

 

 1. Buổisáng: Từ 8h đến 10h30
 2. Buổichiều: Từ 13h30 đến 16h
 3. Buổitối: Từ 18h đến 20h

 

Giáotrình

Minna no nihongo

Thờigiankhaigiảngdựkiến

1/10/2018

 

 1. KHÓA TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP 1

 

Sốbuổihọc

36 buổi (3 tháng)

Họcphí

4000 000 VND

Thờigian

 • Thứ 2, thứ 4, thứ 6
 • Thứ 3, thứ 5, thứ 7

 

 1. Buổisáng: Từ 8h đến 10h30
 2. Buổichiều: Từ 13h30 đến 16h
 3. Buổitối: Từ 18h đến 20h

 

Thờigiankhaigiảngdựkiến

1/10/2018

 

 1. KHÓA TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP 2

 

Sốbuổihọc

36 buổi (3 tháng)

Họcphí

4000 000 VND

Thờigian

 • Thứ 2, thứ 4, thứ 6
 • Thứ 3, thứ 5, thứ 7

 

 1. Buổisáng: Từ 8h đến 10h30
 2. Buổichiều: Từ 13h30 đến 16h
 3. Buổitối: Từ 18h đến 20h

 

Thờigiankhaigiảngdựkiến

1/10/2018

 

 1. KHÓA HỌC CẤP TỐC CHO SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP
 • Lớp N5

 

Sốbuổihọc

42 buổi (2tháng)

Họcphí

4 000 000 VND

Thờigian

 • Thứ 2, 3,4,5,6

 

 1. Buổisáng: Từ 8h đến 10h30
 2. Buổichiều: Từ 13h30 đến 16h
 3. Buổitối: Từ 18h đến 20h

 

Thờigiankhaigiảngdựkiến

1/10/2018

Giáotrình

Mina no nihongo 1

 

 • Lớp N4

 

Sốbuổihọc

42buổi (2 tháng)

Họcphí

4 000 000 VND

Thờigian

 • Thứ 2, 3,4,5,6

 

 1. Buổisáng: Từ 8h đến 10h30
 2. Buổichiều: Từ 13h30 đến 16h
 3. Buổitối: Từ 18h đến 20h

 

Thờigiankhaigiảngdựkiến

1/10/2018

Giáotrình

Minna no nihongo 2

 

 • Lớp N3

 

Sốbuổihọc

80buổi (4tháng)

Họcphí

8 000 000 VND

Thờigian

 • Thứ 2, 3,4,5,6

 

 1. Buổisáng: Từ 8h đến 10h30
 2. Buổichiều: Từ 13h30 đến 16h
 3. Buổitối: Từ 18h đến 20h

 

Thờigiankhaigiảngdựkiến

1/10/2018

 

 

Khóa học sắp mở: 
Danh mục: